Padome palīdzēs risināt daudzas tās daudzās krīzes, kas pašlaik skar pārtikas sistēmas un sagatavoties jaunajiem pārbaudījumiem, kurus radīs Ukrainas iestāšanās Eiropas Savienībā.

Eiropas Savienības pārtikas sistēmu pašlaik skar vairākas krīzes, jo ir jārisina vides, klimata, veselības un sociālās problēmas. Arī gaidāmā Ukrainas pievienošanās rada izaicinājumus, un iespējams, ka būs nepieciešama KLP reforma. Lai pēc iespējas veiksmīgāk īstenotu šīs pārmaiņas, EESK, gatavodamās ES ilgtspējīgu pārtikas sistēmu regulējumam, ierosina izveidot Eiropas Pārtikas politikas padomi.

Eiropas Pārtikas politikas padome var veicināt ES, valstu un vietējās politikas konverģences paātrināšanos. Bet galvenais – tā var palīdzēt uzlabot ES pārtikas politiku. Atzinuma ziņotāja Piroska Kállay to komentē šādi: “Mēs esam dziļi pārliecināti, ka iekļautība un dialogs starp dažādām pārtikas sistēmas ieinteresētajām personām un pārvaldes iestādēm palielinās pārtikas politikas veidošanas kvalitāti un leģitimitāti un ka Eiropas Pārtikas politikas padome ir instruments, kas palīdzēs panākt, lai pieeja pārtikas pārvaldības jomā kļūtu integrētāka, līdzdalīgāka un demokrātiskāka.”

EESK ir sagatavojusies Eiropas Pārtikas politikas padomi ņemt savā paspārnē un vēlētos, lai tā tiktu modelēta Eiropas aprites ekonomikas jautājumos ieinteresēto personu platformā, kuru tā pārvalda kopā ar Komisiju.

Eiropas Pārtikas politikas padome veicinās ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību pilsētu un lauku teritorijās. Tajā paredzēts ietvert akadēmiķus, zinātniekus, pārtikas piegādes ķēdes pārstāvjus, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, izglītības darbiniekus, jauniešu pārstāvjus un ES politikas veidotājus. Laika gaitā paredzēts iekļaut arī vietējā un reģionālā līmeņa pārstāvjus un valstu iestādes, lai nodrošinātu vienlīdzīgu dalībvalstu pārstāvju līdzdalību ES līmenī. (ks)