Ta svet bi pomagal pri reševanju številnih kriz, ki trenutno vplivajo na prehranske sisteme, in predvidevanju prihodnjih izzivov, ki se bodo pojavili s pristopom Ukrajine k EU.

Prehranski sistem EU se pri reševanju okoljskih, podnebnih, zdravstvenih in socialnih izzivov sooča z večplastno krizo. Nova vprašanja sproža tudi možnost pristopa Ukrajine v prihodnosti, zaradi katerega bo verjetno potrebna reforma SKP. Za lažje spopadanje s temi spremembami EESO predlaga ustanovitev evropskega sveta za prehransko politiko pred prihodnjim oblikovanjem okvira za trajnostne prehranske sisteme.

Tak svet bi lahko prispeval k hitrejšemu zbliževanju politik na ravni EU ter nacionalni in lokalni ravni. Najpomembneje pa je, da lahko pomaga izboljšati prehransko politiko EU. Poročevalka za mnenje Piroska Kállay je dejala: „Trdno verjamemo, da se bosta z vključevalnostjo in dialogom med različnimi deležniki prehranskega sistema in oblastmi povečali kakovost in legitimnost oblikovanja politik na področju prehrane in da bi bil evropski svet za prehransko politiko orodje za doseganje bolj integriranega, participativnega in demokratičnega pristopa k upravljanju preskrbe s hrano.“

EESO je pripravljen gostiti ta svet, ki bi po njegovem mnenju moral biti vzpostavljen po vzoru evropske platforme deležnikov za krožno gospodarstvo, ki jo upravlja skupaj s Komisijo.

Evropski svet za prehransko politiko bi spodbujal trajnostni in uravnotežen razvoj podeželskih in mestnih območij. Vključeval bi akademike, znanstvenike, predstavnike verige preskrbe s hrano, organizacije civilne družbe, izobraževalce, predstavnike mladih in oblikovalce politik EU. Sčasoma bi se mu pridružili tudi predstavniki lokalnih, regionalnih in nacionalnih oblasti, kar bi zagotovilo enakopravno udeležbo predstavnikov držav članic na ravni EU. (ks)