Ez a tanács segítene az élelmiszerrendszereket jelenleg érintő válságok kezelésében, illetve előre jelezné az Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán felmerülő jövőbeli kihívásokat.

Az Európai Unió élelmiszerrendszere jelenleg számos válsággal szembesül, miközben környezeti, éghajlati, egészségügyi és társadalmi kihívásokkal küzd. Ukrajna lehetséges jövőbeli csatlakozása szintén kérdéseket vet fel, és várhatóan szükségessé teszi a KAP reformját. Ahhoz, hogy minél jobban tudjuk kezelni ezeket a változásokat, az EGSZB egy európai élelmezéspolitikai tanács létrehozását javasolja, tekintettel a fenntartható élelmiszerrendszerekre vonatkozó, a közeljövőben várható jogszabályi keretre.

Ez a tanács segíthet az uniós, a nemzeti és a helyi szakpolitikák összehangolásának felgyorsításában, de legfőképpen az uniós élelmiszer-politika jobbá tételében. A vélemény előadója, Kállay Piroska elmondta: „Határozottan hisszük, hogy az inkluzivitás, illetve az élelmiszerrendszerben érintett különböző szereplők és hatóságok közötti párbeszéd javítja az élelmiszer-politikai döntéshozatal minőségét és legitimitását, és hogy az európai élelmezéspolitikai tanács olyan eszköz, amellyel az élelmiszer-politikát integráltabb, mindinkább részvételen alapuló és demokratikusabb módon lehet alakítani.”

Az EGSZB készen áll otthont adni ennek az európai élelmezéspolitikai tanácsnak, és azt szeretné, ha a körforgásos gazdaság érdekelt felei európai platformjának mintájára jönne létre, amelyet az EGSZB az Európai Bizottsággal közösen működtet.

Az európai élelmezéspolitikai tanács elősegítené mind a vidéki, mind a városi területek fenntartható és kiegyensúlyozott fejlődését. A tanácsban tudományos szakemberek, kutatók, az élelmiszer-ellátási lánc képviselői, civil társadalmi szervezetek, oktatók, ifjúsági képviselők és uniós politikai döntéshozók vennének részt. Idővel a helyi, regionális és nemzeti hatóságok képviselői is csatlakoznának, biztosítva a tagállami képviselők uniós szintű egyenlő részvételét. (ks)