En velfungerende finansieringsstrategi er afgørende, når der skal rejses midler til EU's genopretning på de internationale kapitalmarkeder. I sin udtalelse udarbejdet af Judith Vorbach og vedtaget på plenarforsamlingen i juli understreger udvalget, at en gnidningsløs gennemførelse af NextGenerationEU kræver en forsvarlig og bæredygtig finansiering samt en solid risikostyring og lave låneomkostninger.

Judith Vorbach tog ordet under debatten og sagde: "Låntagningen under NextGenerationEU skal gennemføres med demokratisk kontrol, legitimitet og gennemsigtighed. En effektiv finansieringsstrategi bestående af stabil og bæredygtig finansiering, solid risikostyring samt høj kreditværdighed og lave låneomkostninger er i den offentlige interesse og især i civilsamfundets interesse, da det i sidste ende bærer markedsrisiciene".

EØSU ser med tilfredshed på Kommissionens valg om at styrke sine egne kompetencer og menneskelige ressourcer med henblik på at håndtere finansieringen af NextGenerationEU. I betragtning af den store offentlige interesse i forsvarlig finansiering er det vigtigt, at strategien forvaltes direkte af Kommissionen og ikke outsources. EØSU efterlyser kønsbalance, når der skal udpeges personale til opgaven.

Udvalget ser ligeledes gerne, at der oprettes et rådgivende udvalg, hvor Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet, arbejdsmarkedets parter og det organiserede civilsamfund er repræsenteret. (mp)