Degelijke financiering van #NextGenerationEU is goed voor Europa

Bij het aantrekken van geld voor het herstel van de Europese Unie op de internationale kapitaalmarkten is een goed werkende financieringsstrategie essentieel. In zijn advies, opgesteld door Judith Vorbach en goedgekeurd tijdens de zitting van juli, benadrukt het Comité dat voor een soepele tenuitvoerlegging van NextGenerationEU degelijke en duurzame financiering, gezond risicobeheer en lage financieringskosten nodig zijn.

Tijdens het debat zei mevrouw Vorbach: “Geld lenen voor NextGenerationEU moet op legitieme en transparante wijze gebeuren, en met democratische controle. Een doeltreffende financieringsstrategie, met goede en duurzame financiering, solide risicobeheer, hoge kredietwaardigheid en lage financieringskosten, is in het algemeen belang en met name goed voor het maatschappelijk middenveld, dat uiteindelijk de marktrisico’s draagt.”

Volgens het Comité is de Europese Commissie terecht haar eigen competenties en personele middelen aan het uitbreiden om de financiering van NextGenerationEU in goede banen te leiden. Gezien het grote publieke belang van adequate financiering is het belangrijk dat de strategie rechtstreeks door de Commissie wordt beheerd en niet wordt uitbesteed. Bij het aantrekken van personeel voor de uitvoering van de bijbehorende taken moet op het genderevenwicht worden gelet.

Het Comité pleit ook voor de oprichting van een adviesraad waarin de Commissie, het Europees Parlement, de Raad, de sociale partners en het maatschappelijk middenveld zijn vertegenwoordigd. (mp)