Eiropa gūs labumu no pārdomātā #NextGenerationEU finansējuma

Labi funkcionējoša finansēšanas stratēģija ir būtiska, lai starptautiskajos kapitāla tirgos varētu piesaistīt līdzekļus Eiropas Savienības atveseļošanai. Atzinumā, ko izstrādāja Judith Vorbach un ko pieņēma jūlija plenārsesijā, Komiteja uzsver, ka NextGenerationEU sekmīgai īstenošanai ir vajadzīgs pārdomāts un ilgtspējīgs finansējums, kā arī stabila risku pārvaldība un zemas aizņēmumu izmaksas.

Runājot debatēs, Vorbach kundze teica: “NextGenerationEU paredzētie aizņēmumi jāveic, nodrošinot demokrātisku kontroli, leģitimitāti un pārredzamību. Efektīva finansēšanas stratēģija, kas paredz stabilu un ilgtspējīgu finansējumu, stabilu riska pārvaldību, kā arī augstu kredītspēju un zemas aizņēmumu izmaksas, atbilst sabiedrības interesēm un it īpaši pilsoniskās sabiedrības interesēm, jo tā galu galā uzņemas tirgus risku.”

EESK uzskata, ka atzinīgi vērtējama Eiropas Komisijas apņemšanās stiprināt savas prasmes un cilvēkresursus, lai varētu tikt galā ar NextGenerationEU finansējuma nodrošināšanu. Ņemot vērā sabiedrības lielo interesi par pārdomātu finansējumu, ir svarīgi, lai stratēģiju tieši pārvaldītu Komisija un stratēģijas pārvaldība netiktu veikta ārpakalpojuma veidā. EESK aicina, izraugoties personālu uzdevuma veikšanai, nodrošināt dzimumu līdzsvarotu pārstāvību.

Komiteja arī aicina izveidot konsultatīvu padomi, kurā būtu pārstāvēta Komisija, Eiropas Parlaments, Padome, sociālie partneri un organizēta pilsoniskā sabiedrība. (mp)