Egy jól működő finanszírozási stratégia kulcsfontosságú, ha az Európai Unió a nemzetközi tőkepiacokon akar pénzt szerezni a helyreállításhoz. A Judith Vorbach által kidolgozott és a júliusi plenáris ülésen elfogadott véleményében az EGSZB hangsúlyozza, hogy a NextGenerationEU zökkenőmentes végrehajtása szilárd és fenntartható finanszírozást, valamint megbízható kockázatkezelést és alacsony hitelfelvételi költségeket igényel.

A vita során Judith Vorbach kijelentette: „A NextGenerationEU keretében történő hitelfelvételnek demokratikus ellenőrzéssel és legitimitással, átláthatóan kell történnie. A stabil és fenntartható finanszírozást, gondos kockázatkezelést, továbbá jó hitelképességet és alacsony hitelfelvételi költségeket magában foglaló, eredményes finanszírozási stratégia közérdek, és mindenekelőtt a civil társadalom érdeke, mivel végső soron az viseli a piaci kockázatokat.”

Az EGSZB üdvözli, hogy az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a NextGenerationEU kezelése érdekében megerősíti saját hatásköreit és emberi erőforrásait. Mivel a hatékony és eredményes finanszírozás határozottan közérdek, fontos, hogy a stratégiát ne szervezzék ki, hanem közvetlenül az Európai Bizottság irányítsa. Az EGSZB kéri, hogy a feladattal megbízott személyzet kijelölésekor vegyék figyelembe a nemek közötti egyensúlyt.

Kéri továbbá, hogy hozzanak létre egy tanácsadó testületet, amelyben az Európai Bizottság, az Európai Parlament, a Tanács, a szociális partnerek és a szervezett civil társadalom is képviselteti magát. (mp)