Dobro delujoča strategija financiranja je ključna pri iskanju sredstev na mednarodnih kapitalskih trgih za okrevanje Evropske unije. EESO v mnenju, ki ga je pripravila Judith Vorbach in je bilo sprejeto na julijskem plenarnem zasedanju, poudarja, da je za nemoteno izvajanje programa NextGenerationEU potrebno ustrezno in trajnostno financiranje ter dobro upravljanje tveganj in nizki stroški izposojanja.

Med razpravo je Judith Vorbach dejala: „Izposojanje v okviru programa NextGenerationEU morajo spremljati demokratični nadzor, legitimnost in preglednost. Učinkovita strategija financiranja, ki je kombinacija stabilnega in trajnostnega financiranje, trdnega obvladovanja tveganj ter visoke kreditne sposobnosti in nizkih stroškov izposojanja, je v javnem interesu in predvsem v interesu civilne družbe, ki navsezadnje nosi tržna tveganja.“

Po mnenju EESO je dobra novica odločitev Evropske komisije, da okrepi svoje sposobnosti in človeške vire za financiranje NextGenerationEU. Glede na velik javni interes za dobro financiranje je pomembno, da strategijo upravlja neposredno Komisija in da se ne odda zunanjim izvajalcem. EESO poziva k enaki zastopanosti spolov pri zaposlovanju teh oseb

in k vzpostavitvi svetovalnega odbora, v katerem bi bili zastopani Komisija, Evropski parlament, Svet, socialni partnerji in organizirana civilna družba. (mp)