Ungdomsarbejdsløsheden steg under covid-19 kraftigt i mange medlemsstater og har fået antallet af unge, der hverken ikke i beskæftigelse eller under uddannelse, til at gå op. I en nylig initiativudtalelse argumenterer Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) for, at de nationale genopretningsplaner udgør en enestående chance for at vende tendensen og sikre alle unge europæere anstændigt arbejde.

"De nationale genopretningsplaner udgør en helt særlig mulighed, der skal gribes, med inklusiv forvaltning og i åben og gennemsigtig dialog", sagde ordføreren for udtalelsen, Nicoletta Merlo.

Nicoletta Merlo beklagede, at "hverken arbejdsmarkedets parter, ungdomsorganisationer eller det organiserede civilsamfund blev hørt i betydelig grad" under udarbejdelsen af de nationale genopretningsplaner, og efterlyste, at disse aktører inddrages i gennemførelsen og overvågningen af planerne.

"Vi kan på den måde sikre den sociale dialog på nationalt plan, hvilket er afgørende for at garantere, at offentlige midler bruges fornuftigt på en inklusiv genopretning. Vi vil have medlemsstaterne til at udvikle kvalitetsjob og inklusive tjenester for unge, og især for dem, der har et handicap, og som af forskellige grunde er sårbare", understregede Nicoletta Merlo.

Planerne bør især lægge vægt på at opkvalificere de unge, der har brug for det, og der bør være særlig fokus på tidsubegrænsede ansættelseskontrakter og anstændige arbejdsvilkår, der nedsætter risikoen for, at et stort antal unge arbejdstagere ender i usikre ansættelsesforhold, hvilket ofte sker på nuværende tidspunkt.

Ifølge nye tal fra Eurostat har én ud af seks unge under 30 år mistet sit job som følge af de økonomiske konsekvenser af covid-19. Det stigende antal unge, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, og hvis situation er blevet værre på grund af skolefrafald, manglende vejledning, manglende jobmuligheder eller tab af job, er særligt bekymrende.

Ved at fremme praktikpladser af høj kvalitet kan man undgå at unge forlader skolen for tidligt, og det kan desuden hjælpe unge med at blive bedre integreret på arbejdsmarkedet. EØSU opfordrer derfor til, at der indføres et forbud mod ulønnede praktikophold, og at alle praktikanter sikres anstændig løn. (ll)