Zaradi pandemije COVID-19 je v številnih državah članicah narasla brezposelnost mladih, zato se je povečalo število mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET). Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) v nedavnem mnenju na lastno pobudo navaja, da so nacionalni načrti za oživitev gospodarstva edinstvena priložnost za spremembo tega trenda in zagotovitev dostojnega dela vsem mladim Evropejcem.

„Nacionalni načrti za oživitev gospodarstva so edinstvena priložnost, ki jo je treba izkoristiti, pri tem pa uporabiti vključujoče upravljanje ter odprt in pregleden dialog,“ je povedala poročevalka za mnenje Nicoletta Merlo.

Po njenem mnenju je obžalovanja vredno, da med pripravo nacionalnih načrtov za oživitev gospodarstva „ni bilo omembe vrednega posvetovanja s socialnimi partnerji, organizacijami mladih in organizirano civilno družbo“, zato EESO zdaj poziva, da se ti deležniki vključijo v izvajanje in spremljanje teh načrtov.

„Tako bomo zagotovili socialni dialog na nacionalni ravni, ki je nujen, če želimo poskrbeti, da bodo javna sredstva ustrezno porabljena in bo s tem omogočeno vključujoče okrevanje. Radi bi, da države članice ustvarijo kakovostna delovna mesta in vključujoče storitve za mlade, še posebej za invalide in tiste, ki so iz kakršnega koli razloga ranljivi,“ je poudarila poročevalka Merlo.

Načrti bi morali biti posebej osredotočeni na izpopolnjevanje mladih, ki to potrebujejo, posebno pozornost pa bi bilo treba posvetiti pogodbam za nedoločen čas in dostojnim delovnim pogojem, da se med mladimi omeji tveganje prekarne zaposlitve, ki je danes pogosta.

Nedavni podatki Eurostata kažejo, da je vsaka šesta oseba, mlajša od 30 let, izgubila delo zaradi gospodarskih posledic COVID-19. Posebej zaskrbljujoče je naraščajoče število NEET, razmere katerih so se dodatno poslabšale zaradi osipa v šolah, pomanjkanja ustreznega usmerjanja, premalo priložnosti za zaposlitev in izgube delovnih mest.

Mlade je mogoče odvrniti od predčasne opustitve šolanja s spodbujanjem kakovostnega pripravništva, ki lahko mladim tudi olajša vključevanje na trg dela. Zato EESO poziva k prepovedi neplačanega pripravništva in dostojnemu plačilu za vse pripravnike. (ll)