Nuorisotyöttömyys on kasvanut covid-19-pandemian myötä räjähdysmäisesti monissa jäsenvaltioissa, mikä on lisännyt niiden nuorten määrää, jotka eivät ole töissä, koulussa tai muussa koulutuksessa. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) toteaa hiljattain antamassaan oma-aloitteisessa lausunnossa, että kansalliset elpymissuunnitelmat tarjoavat vertaansa vailla olevan mahdollisuuden kääntää tämä suuntaus ja taata kaikille nuorille eurooppalaisille kunnollinen työpaikka.

Lausunnon esittelijän Nicoletta Merlon mukaan ”kansalliset elpymissuunnitelmat ovat ainutlaatuinen tilaisuus, johon on tartuttava osallistavan hallinnon ja avoimen ja läpinäkyvän vuoropuhelun keinoin”.

Merlo pitää valitettavana, että ”työmarkkinaosapuolia, nuorisojärjestöjä tai järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa ei kuultu merkityksellisellä tavalla” kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien valmistelun yhteydessä. Hän kertoi ETSK:n kehottavan osallistamaan nämä sidosryhmät suunnitelmien täytäntöönpanoon ja seurantaan.

”Tällä tavoin voidaan taata, että jäsenvaltioissa käydään työmarkkinavuoropuhelua, mikä on ratkaisevan tärkeää sen varmistamiseksi, että julkisia varoja käytetään asianmukaisesti osallistavan elpymisen tukemiseen. Haluamme, että jäsenvaltioissa luodaan laadukkaita työpaikkoja ja tarjotaan palveluja kaikille nuorille, erityisesti vammaisille nuorille ja eri syistä haavoittuvassa asemassa oleville nuorille”, Merlo korosti.

Suunnitelmissa olisi kiinnitettävä erityishuomiota täydennyskoulutuksen tarjoamiseen sitä tarvitseville nuorille ja painotettava etenkin vakituisten työsopimusten ja säällisten työolojen ja -ehtojen tarjoamista sen riskin vähentämiseksi, että monet nuoret joutuvat epävarmaan työsuhteeseen, kuten nykyisin usein käy.

Eurostatin tuoreiden tilastojen mukaan yksi kuudesta alle 30-vuotiaasta on menettänyt työpaikkansa covid-19-pandemian taloudellisten seurausten takia. Erityisen huolestuttavaa on työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien määrän kasvu. Heidän tilanteensa on heikentynyt entisestään koulunkäynnin keskeyttämisten, asianmukaisen ohjauksen ja työllistymismahdollisuuksien puuttumisen sekä työpaikkojen menetysten vuoksi.

Yksi keino ehkäistä nuorten varhaista koulunkäynnin keskeyttämistä on edistää laadukkaita harjoittelumahdollisuuksia, jotka voivat myös helpottaa nuorten siirtymistä työelämään. ETSK kehottaakin kieltämään palkattomat harjoittelut ja maksamaan kaikille harjoittelijoille asianmukaisen korvauksen. (ll)