Planurile naționale de redresare: o șansă de a reduce șomajul tinerilor

În contextul pandemiei de COVID-19, șomajul tinerilor a crescut puternic în multe state membre, sporind numărul tinerilor neîncadrați profesional și care nu urmează niciun program educativ sau de formare (NEET). Într-un recent aviz din proprie inițiativă, Comitetul Economic și Social European (CESE) susține că planurile naționale de redresare (PNR) reprezintă o șansă unică de a inversa această tendință și de a asigura locuri de muncă decente pentru toți tinerii europeni.

„Planurile naționale de redresare reprezintă o ocazie unică ce trebuie fructificată, printr-o guvernanță incluzivă și un dialog deschis și transparent”, a declarat raportoarea avizului, Nicoletta Merlo.

Exprimându-și regretul că, în perioada de pregătire a PNR, nu a avut loc „nicio consultare semnificativă a partenerilor sociali, a organizațiilor tinerilor sau a societății civile organizate”, dna Merlo a declarat că CESE a cerut ca aceste părți interesate să fie implicate în punerea în aplicare și în monitorizarea acestor planuri.

„Putem astfel garanta dialogul social la nivel național, aspect esențial pentru ca fondurile publice să fie bine cheltuite, astfel încât redresarea pe care o înfăptuim să fie incluzivă. Dorim ca statele membre să amelioreze calitatea locurilor de muncă și a serviciilor incluzive pentru tineri, mai ales pentru cei cu handicap și cei care sunt vulnerabili din diferite motive”, a subliniat dna Merlo.

Planurile naționale ar trebui să acorde atenție specială îmbunătățirii competențelor tinerilor care au nevoie de ele, un accent special urmând să fie pus pe contracte cu durată nedeterminată și pe condiții de lucru care reduc riscul eșuării în locuri de muncă precare, cum li se întâmplă adesea multor tineri lucrători în prezent.

Conform unor date recente ale Eurostat, un tânăr din șase sub 30 de ani și-a pierdut locul de muncă din cauza consecințelor economice ale pandemiei de COVID-19. Suscită mare îngrijorare numărul tot mai mare de tineri neîncadrați profesional sau într-un program educativ sau de formare (NEET), a căror situație este agravată și din cauza abandonării școlii, a lipsei de îndrumare adecvată, a absenței sau a pierderii unui loc de muncă.

O cale de eliminare a abandonului școlar timpuriu este promovarea stagiilor de calitate pentru tineri, aspect care le poate fi de folos și pentru a se integra mai ușor pe piața muncii. Acesta este motivul pentru care CESE solicită interzicerea stagiilor neplătite și remunerații decente pentru toți stagiarii. (ll)