Kulatý stůl EU-Brazílie

This page is also available in

Na základě druhé vrcholné schůze EU a Brazílie v roce 2008 byly EHSV a Brazilská rada pro hospodářský a sociální rozvoj (CDES) pověřeny vytvořením kulatého stolu občanské společnosti, v němž má každá smluvní strana 12 členů. Schůze kulatého stolu se konají každý rok.

Brazilská rada pro hospodářský a sociální rozvoj byla zřízena v roce 2003 a její struktura vychází z modelu EHSV. Vztahy mezi EHSV a CDES vycházejí z memoranda o porozumění podepsaného v červenci 2003 pro účely podpory výměny informací a osvědčených postupů.