Rundbordsdialogen EU/Brasilien

This page is also available in

Det andet topmøde mellem EU og Brasilien i 2008 gav EØSU og Brasiliens råd for økonomisk og social udvikling mandat til at oprette en rundbordsdialog med civilsamfundet bestående af 12 medlemmer fra hver part. Rundbordsdialogen mødes hvert år.

Brasiliens råd for økonomisk og social udvikling blev oprettet i 2003, og dets struktur tager afsæt i EØSU's model. Forbindelserne mellem EØSU og rådet bygger på et aftalememorandum, der blev undertegnet i juli 2003, om fremme af udveksling af oplysninger og bedste praksis.