Cruinniú Comhchéime AE-na Brasaíle

This page is also available in

De thoradh Cruinniú Mullaigh AE-na Brasaíle a reáchtáladh in 2008 (ba é an dara cruinniú den chineál é), tugadh de shainordú do CESE agus do Chomhairle Forbartha Eacnamaíche agus Sóisialta na Brasaíle Cruinniú Comhchéime na Sochaí Sibhialta a chur ar bun, ar a mbeadh comhaltaí ó gach páirtí. Tagann an Cruinniú Comhchéime i gceann a chéile gach bliain.

Cuireadh an Chomhairle ar bun in 2003 agus tá a comhdhéanamh bunaithe ar shamhail Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Tá caidreamh an Choiste agus na Comhairle le chéile bunaithe ar Mheabhrán Tuisceana a síníodh in Iúil 2003 maidir le malartú faisnéise agus dea-chleachtas a chur chun cinn.