Кръгла маса „ЕС – Бразилия“

This page is also available in

На 2-рата среща на високо равнище ЕС – Бразилия през 2008 г. на ЕИСК и на Съвета за икономическо и социално развитие на Бразилия беше предоставен мандат за създаване на Кръгла маса на гражданското общество, съставена от 12 членове от всяка от страните. Кръглата маса се провежда всяка година.

Съветът за икономическо и социално развитие е създаден през 2003 г. и неговата структура се основава на модела на ЕИСК. Отношенията между ЕИСК и Съвета за икономическо и социално развитие се основават на Меморандум за разбирателство, подписан през юли 2003 г., за насърчаване на обмена на информация и добри практики.