Rok od začátku nového funkčního období EHSV: první příležitost rekapitulovat

Všichni si pamatujeme den, kdy začalo nové funkční období: bylo 28. října 2020, pandemie vrcholila a plenární zasedání se mělo uskutečnit on-line. Všechno se nám zdálo tak nějak neskutečné. Budoucnost byla nejistá. Nikdo nevěděl, kdy a jak bude k dispozici vakcína. Přesto se nám však podařilo začít pracovat.

Pandemie si vyžádala miliony životů a vyvolala nejen celosvětovou zdravotní, ale i hospodářskou krizi, kterou se nyní snažíme překonat. V tomto dramatickém okamžiku měla Evropská unie sílu a odhodlání jednat nesmírně rychle a přijmout opatření, která nemají obdoby. Co se týče zdravotnictví, nákup zdravotnického vybavení a ochranných prostředků a také opatření přijatá v souvislosti s očkovacími látkami umožnily podpořit služby zdravotní péče v jednotlivých členských státech. Pokud jde o hospodářské a finanční hledisko, zavedla EU mimořádná opatření a uvolnila nebývalé finanční prostředky, včetně nástroje SURE ke zmírnění rizik nezaměstnanosti a nástroje na podporu oživení Evropy NextGenerationEU.

Uplynulý rok byl navíc poznamenán prudkým nárůstem jevů spojených se změnou klimatu: požáry ve Francii, Itálii a Řecku, záplavy v Belgii, Nizozemsku a Německu a tání grónských ledovců. Životní prostředí je jako lidské tělo: dává nám jasně najevo, jak na tom je. Společnost si je nyní těchto problémů vědoma a sleduje je více než dříve. Klíčovými aktéry boje proti nim jsou mladí lidé a jejich hnutí „Pátky pro budoucnost“, které vyzývá politiky, aby včas přijali konkrétní opatření, a zajistili tak naší Zemi budoucnost. Evropská komise dala své politice v oblasti životního prostředí Zelenou dohodou nový impuls: jsme na správné cestě.

Posledních pár měsíců se neslo ve znamení zahájení Konference o budoucnosti Evropy: jedná se o mimořádnou příležitost pro občany ovlivnit budoucí směřování Evropské unie.

EHSV se ve všech z uvedených záležitostí aktivně angažoval. Vypracoval stanoviska a prohlášení týkající se zdravotní unie, nástroje NextGenerationEU, Zelené dohody či evropského pilíře sociálních práv a zaslal je evropským orgánům. Občané, pracovníci, podnikatelé a organizovaná občanská společnost jako celek zastávají určité názory a ty musí být vyslyšeny.

V září pozvala předsedkyně Komise Ursula von der Leyen na svůj projev o stavu Unie italskou paralympijskou vítězku Bebe Vio, mladou ženu, jež od dětství bojuje s nepřízní osudu a na cestě životem překonává všemožné překážky. A právě její slova by měla povzbudit nás všechny, a zejména mladší generace, abychom budovali Evropskou unii, jež bude solidární a rozmanitá: „Pokud se to zdá nemožná, pak to určitě lze udělat.“

Giulia Barbucci, místopředsedkyně EHSV