skupina Zaměstnanci v EHSV

V projevu o stavu Unie v roce 2021 chybí do jisté míry ambice a jasnost, i když jsou v něm pojmenovány prakticky všechny klíčové výzvy, jimž Evropa čelí.

Strukturální reformy jsou jistě důležité, ale plán pro oživení a rekonstrukci, který skupina Zaměstnanci předložila ve svém pozičním dokumentu a EHSV ve svém příspěvku k pracovnímu programu Evropské komise na rok 2022, by se měl soustředit na boj proti nerovnostem a chudobě a na znovuvytvoření ztracených pracovních míst se zvláštním zřetelem na zranitelné skupiny a na nárůst chudoby pracujících.

Projev se nezabýval dalším prováděním akčního plánu pro evropský pilíř sociálních práv ani podporou ochrany pracovníků platforem. V prohlášení o záměru je jen malá zmínka o sociální spravedlnosti a spravedlivém zacházení a návrhy v něm uvedené téměř nepřekračují rámec dohod OECD týkajících se zdanění.

Tyto dohody vítáme, avšak Evropská unie by měla být v této oblasti vedoucí silou. Některé členské státy se samozřejmě pokusí odporovat opatřením proti vyhýbání se daňovým povinnostem, nicméně bez politické odvahy odpovědných činitelů nebude možné ničeho dosáhnout.

Nový prvek týkající se zákazu nucené práce je pozitivním krokem. Měl by být propojen s náležitou péčí a zárukou dodržování lidských práv na celém světě a měly by být předloženy další návrhy na řešení nejistého zaměstnání a neplacených stáží. Opatření v oblasti změny klimatu jsou naléhavá, to však platí i pro sociální opatření, která je musí doprovázet. Nechceme-li, aby se po celé Evropě rozšířilo hnutí žlutých vest, je třeba rázně řešit problém energetické chudoby a musí být schváleny účinné a dostatečné finanční prostředky a regulační opatření.

Čeká nás dlouhá cesta a nemůžeme být nečinní, když si miliony evropských občanů nemohou dovolit zapnout topení a systémy kolektivního vyjednávání jsou oslabené, zatímco některé velké společnosti se vyhýbají daňovým povinnostem a dosud se dotují fosilní paliva. Nelze usnout na vavřínech, když více než polovina obyvatel na světě stále není očkovaná. Chceme-li zajistit spravedlivější budoucnost pro všechny, musíme se řídit zásadou solidarity. (pr)