Mnenje delavcev o govoru o stanju v Uniji v letu 2021

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

V govoru o stanju v Uniji leta 2021 so bili navedeni skoraj vsi glavni izzivi, s katerimi se sooča Evropa, vendar pa je v njem nekoliko primanjkovalo ambicioznosti in jasnosti.

Strukturne reforme so zagotovo pomembne, vendar bi se moral načrt za obnovo in okrevanje, kot je predlagano v dokumentu o stališču skupine delojemalcev in prispevku EESO k delovnemu programu Komisije za leto 2022, osredotočiti na boj proti neenakostim in revščini ter na ponovno pridobitev izgubljenih delovnih mest, pri čemer bi bilo treba posebno pozornost nameniti ranljivim skupinam in naraščajoči revščini zaposlenih.

V govoru nista bila navedena razvoj izvajanja akcijskega načrta za socialni steber in krepitev zaščite platformnih delavcev. Socialna pravičnost in poštenost sta le na kratko omenjeni v pismu o nameri, v katerem predlogi komajda presegajo izvajanje sporazumov OECD o obdavčevanju.

Ti sporazumi so sicer dobrodošli, vendar bi morala biti Evropska unija vodilna sila na tem področju. Samoumevno je, da se bodo nekatere države članice poskušale upreti ukrepom za boj proti izogibanju davkom. Brez političnega poguma izvršilnih oblasti ne bo nič doseženega.

Napoved o prepovedi prisilnega dela je hvalevredna. To bi moralo biti povezano s potrebno skrbnostjo in zagotavljanjem človekovih pravic po vsem svetu, poleg tega pa bi bilo treba predstaviti dodatne predloge za reševanje problema prekarnih zaposlitev in neplačanega pripravništva. Ukrepi za boj proti podnebnim spremembam so nujni, tako kot tudi socialni ukrepi, ki jih morajo spremljati. Če se želimo izogniti gibanjem rumenih jopičev po vsej EU, se je treba odločno spopasti z energetsko revščino, sredstva in regulativni ukrepi pa morajo biti učinkoviti in zadostni.

Pot naprej je še dolga. Ne smemo počivati, medtem ko se milijoni Evropejcev še naprej soočajo s pomanjkanjem ogrevanja, so sistemi kolektivnih pogajanj oslabljeni, se nekatera velika podjetja izogibajo davkom in so fosilna goriva še vedno subvencionirana. Ne moremo počivati, dokler še več kot polovica sveta ostaja necepljena. Solidarnost mora biti naše vodilno načelo pri zagotavljanju pravičnejše prihodnosti za vse. (pr)