Politika soudržnosti hraje zcela zásadní roli z hlediska překonání krize COVID-19, dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a snížení rozdílů v Evropě. EHSV nedávno přijal stanovisko, ve kterém upozornil na to, že nejzávažnější výzvou, s níž se tato politika bude muset v nejbližší době vypořádat, je válka na Ukrajině.

Je nutné urychleně podniknout kroky s cílem pomoci uprchlíkům a začlenit Ukrajinu do EU. EHSV se ve svém stanovisku rovněž jednoznačně vyslovil pro to, aby byla Ukrajina co nejdříve přijata do EU, a v této souvislosti vyzval k náležitému uzpůsobení politiky soudržnosti spolu s jejími finančními nástroji.

EHSV zejména navrhl, aby byl zřízen zvláštní fond EU na podporu poválečné obnovy a rozvoje Ukrajiny. V uvedeném stanovisku, které přijal na svém květnovém plenárním zasedání, se zabývá sdělením Evropské komise s názvem Soudržnost v Evropě do roku 2050.

Toto sdělení bylo zveřejněno dva týdny před ruskou invazí na Ukrajinu, a nemohly v něm tedy být zohledněny její důsledky. „V krátkodobém a střednědobém horizontu je pro politiku soudržnosti nejzávažnější výzvou agrese Ruska vůči Ukrajině, která je ve skutečnosti rovněž aktem agrese vůči Evropské unii,“ prohlásil zpravodaj Krzysztof Balon. Jak dodal spoluzpravodaj Gonçalo Lobo Xavier, „politika soudržnosti zůstává mimořádně důležitým nástrojem v procesu oživení evropského hospodářství a posílení jeho odolnosti, v němž je třeba se zaměřit především na malé a střední podniky.“  (tk)