Polityka spójności ma kluczowe znaczenie dla przezwyciężenia kryzysu związanego z COVID-19, osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i zmniejszenia dysproporcji w Europie. W niedawnej opinii EKES ostrzega, że najpoważniejszym wyzwaniem w najbliższej przyszłości jest wojna w Ukrainie.

Potrzebne są natychmiastowe działania, by pomóc uchodźcom i zapewnić integrację europejską Ukrainy. EKES podkreślił w swej opinii, że zdecydowanie popiera bezzwłoczne przystąpienie Ukrainy do UE i wzywa do odpowiedniego dostosowania polityki spójności i związanych z nią instrumentów finansowych.

Konkretnie sugeruje utworzenie odrębnego funduszu unijnego, by ułatwić powojenną odbudowę i rozwój. W opinii przyjętej na majowej sesji plenarnej przeanalizowano komunikat Komisji Europejskiej na temat sprawozdania „Spójność w Europie do 2050 r.”

Sprawozdanie to zostało opublikowane dwa tygodnie przed rosyjską inwazją na Ukrainę i w związku z tym nie uwzględnia jej skutków. Sprawozdawca Krzysztof Balon powiedział: W perspektywie krótko- i średnioterminowej największym wyzwaniem dla polityki spójności jest rosyjska napaść, która w rzeczywistości jest również aktem agresji wobec Unii Europejskiej. Współsprawozdawca Gonçalo Lobo Xavier dodał: Polityka spójności nadal jest podstawowym narzędziem odbudowy i zwiększania odporności europejskiej gospodarki, a szczególną uwagę należy zwrócić na MŚP.  (tk)