Oorlog in Oekraïne vormt een grote uitdaging voor het cohesiebeleid van de EU, waarschuwt het EESC

Het cohesiebeleid is van cruciaal belang om de COVID-19-crisis te boven te komen, vóór 2050 klimaatneutraal te worden en de ongelijkheid in Europa te verminderen. Het EESC waarschuwt er in een nieuw advies voor dat de oorlog in Oekraïne nu de grootste uitdaging is die ons in dit verband te wachten staat.

We moeten snel in actie komen om vluchtelingen te helpen en de integratie van Oekraïne in Europa te waarborgen. In zijn advies verklaart het EESC zich ook een groot voorstander van een snelle toetreding van Oekraïne tot de EU en dringt het erop aan dat het cohesiebeleid en bijbehorende financiële instrumenten dienovereenkomstig worden aangepast.

Met name zou er een apart EU-fonds moeten komen om de naoorlogse wederopbouw en ontwikkeling te ondersteunen. In het advies, dat door de voltallige vergadering in mei is goedgekeurd, buigt het EESC zich over de mededeling die de Europese Commissie over haar verslag “Naar cohesie in Europa in 2050” heeft uitgebracht.

Het verslag werd twee weken voor de Russische invasie in Oekraïne gepubliceerd; de gevolgen daarvan zijn er dus nog niet in meegenomen. Rapporteur Krzysztof Balon: “Op korte en middellange termijn is de grootste uitdaging voor het cohesiebeleid de agressie van Rusland tegen Oekraïne, die in feite ook een daad van agressie is tegen de Europese Unie.” Corapporteur Gonçalo Lobo Xavier: “Het cohesiebeleid is nog altijd een fundamenteel instrument voor het herstel en de veerkracht van de Europese economie. Speciale aandacht moet daarin uitgaan naar kleine en middelgrote ondernemingen.”  (tk)