Kohezijska politika je bistvena za premagovanje krize zaradi COVID-19, doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050 in zmanjšanje razlik v Evropi. Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) v nedavnem mnenju opozarja, da je najresnejši izziv v bližnji prihodnosti vojna v Ukrajini.

Hitro je treba ukrepati, da bi pomagali beguncem in zagotovili evropsko povezovanje Ukrajine. EESO v svojem mnenju tudi poudarja, da odločno podpira čimprejšnjo pridružitev Ukrajine EU, in poziva k ustrezni prilagoditvi kohezijske politike in njenih instrumentov financiranja.

Odbor zlasti predlaga ustanovitev ločenega sklada EU za spodbujanje povojne obnove in razvoja. V mnenju, ki ga je sprejel na majskem plenarnem zasedanju, obravnava sporočilo Evropske komisije o poročilu Kohezija v Evropi do leta 2050.

Poročilo je bilo objavljeno dva tedna pred rusko invazijo na Ukrajino, zato v njem niso upoštevane njene posledice. Poročevalec Krzysztof Balon je dejal: „Največji izziv v kratko- in srednjeročnem obdobju za kohezijsko politiko je ruska agresija na Ukrajino, ki je v resnici hkrati dejanje agresije zoper Evropsko unijo.“ Soporočevalec Gonçalo Lobo Xavier pa je dodal: „Kohezijska politika je še vedno temeljni instrument za okrevanje in odpornost evropskega gospodarstva, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti malim in srednjim podjetjem.“  (tk)