Evropa má vše, co potřebuje, aby dosáhla svých ambicí v oblasti průmyslu

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Setkání skupiny Zaměstnavatelé v EHSV s komisařem Bretonem

Během pandemie COVID-19 se jasně ukázalo, že skutečná odolnost závisí na zajištění plně funkčního jednotného trhu. Tak zní hlavní poselství evropského komisaře pro vnitřní trh Thierryho Bretona, který se zúčastnil mimořádné schůze skupiny Zaměstnavatelé (1. března), aby projednal celou řadu otázek, od zavádění očkovacích látek přes revidovanou průmyslovou strategii EU až po udržitelné oživení Evropy.

Pandemie COVID-19 poukázala podle komisaře Bretona na řadu slabin našeho hospodářství, jako například na skutečnost, že Evropa musí posílit autonomii svého průmyslu. Evropa musí vytvářet strategické synergie, které nám umožní, aby byl náš průmysl udržitelnější. Také revidovaná průmyslová strategie musí podnikům pomoci, aby dosáhly pokroku, a to i v této těžké době. V rámci nástroje NextGenerationEU je navíc k dispozici nebývalý objem finančních prostředků, které lze využít na budování průmyslové budoucnosti Evropy. Mezi nejdůležitější oblasti, v nichž by mělo dojít k oživení, patří souběžná transformace, odolnost a spolehlivý hodnotový řetězec.

Celkově lze říci, že mezi skupinou Zaměstnavatelé EHSV a komisařem Bretonem panovala široká shoda, pokud jde o projednávané otázky, a mají i stejný, na podniky zaměřený, pohled na věc, pokud jde o potřebu konstruktivně utvářet správné legislativní prostředí, díky němuž budou moci podniky provozovat svou činnost jistě, pružně a bezpečně. Skupina Zaměstnavatelé v EHSV je přesvědčena, že podnikání a podniky jsou nezbytným partnerem v procesu přizpůsobování naší společnosti pro budoucnost a měly by dostat možnost, aby mohly hrát konstruktivní úlohu.

Celý článek si můžete přečíst na této stránce: https://europa.eu/!PX67QK