Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

Møde mellem EØSU's Arbejdsgivergruppe og kommissær Thierry Breton

Covid-19-pandemien har gjort det tydeligt, at reel modstandsdygtighed kun kan opnås ved at sikre et fuldt fungerende indre marked. Dette var hovedbudskabet fra EU's kommissær med ansvar for det indre marked, Thierry Breton, som deltog i Arbejdsgivergruppens ekstraordinære møde (1. marts) for at drøfte en lang række emner lige fra udrulningen af vacciner til EU’s reviderede industristrategi og Europas bæredygtige genopretning.

Thierry Breton nævnte, at covid-19 har fremhævet en række nødvendigheder for EU’s økonomi, for eksempel at EU skal styrke sin industrielle uafhængighed. EU må skabe strategiske synergier, der vil sætte Unionen i stand til at blive mere industrielt bæredygtig. Den reviderede industristrategi skal også hjælpe virksomhederne med at skabe fremgang, selv i disse vanskelige tider. Desuden råder NextGenerationEU over hidtil usete finansieringsbeløb, der kan anvendes til at opbygge fremtidens industrielle Europa. De parallelle omstillinger, modstandsdygtighed og en sund værdikæde er blandt de vigtigste elementer i genopbygningen.

Som konklusion kan det nævnes, at EØSU’s Arbejdsgivergruppe og Thierry Breton i vid udstrækning var enige om de emner, der blev drøftet. De mente begge, at det er nødvendigt på konstruktiv vis og med virksomhederne som omdrejningspunkt at skabe det rette lovgivningsmæssige miljø, som gør, at virksomhederne kan fungere i en atmosfære af vished, fleksibilitet og sikkerhed. EØSU’s Arbejdsgivergruppe mener, at virksomhederne udgør vigtige partnere i processen med at tilpasse vores samfund til fremtiden, og at man bør give dem mulighed for at spille en konstruktiv rolle.

Den fulde artikel kan læses her: https://www.eesc.europa.eu/da/news-media/news/europe-well-equipped-fulfil-its-industrial-ambitions-meeting-eesc-employers-group-commissioner-breton