Eiropa ir labi sagatavota savu rūpniecības mērķu sasniegšanai

EESK Darba devēju grupa

EESK Darba devēju grupas sanāksme ar komisāra Thierry Breton piedalīšanos

Covid-19 pandēmija ir parādījusi, ka patiesa noturība ir atkarīga no pilnībā funkcionējoša vienotā tirgus nodrošināšanas. Tas bija galvenais vēstījums, ko pauda ES iekšējā tirgus komisārs Thierry Breton, kurš piedalījās Darba devēju grupas ārpuskārtas sanāksmē (1. martā), lai apspriestu plašu tematu loku, sākot no vakcinācijas izvēršanas līdz pārskatītajai ES industriālajai stratēģijai un Eiropas ilgtspējīgai atveseļošanai.

Thierry Breton norādīja, ka Covid-19 akcentēja vairākas vajadzības, ar kurām saskaras mūsu ekonomika, piemēram, tas, ka Eiropai ir jāstiprina sava rūpnieciskā autonomija. Eiropai ir jāveido stratēģiskas sinerģijas, kas ļaus mums būt rūpnieciski ilgtspējīgākiem. Pārskatītajai industriālajai stratēģijai arī jāpalīdz uzņēmumiem panākt progresu pat šajos grūtajos laikos. Turklāt NextGenerationEU sniedz vēl nepieredzētus finansējuma apjomus, ko var izmantot, lai veidotu nākotnes industriālo Eiropu. Divējādā pārkārtošana, noturība un stabila vērtību ķēde ir dažas no svarīgākajām atjaunošanas jomām.

Noslēgumā EESK Darba devēju grupa un Thierry Breton pauda vispārēju vienprātību par apspriestajiem tematiem, un tikpat lietišķa pieeja izskanēja attiecībā uz nepieciešamību konstruktīvi veidot pareizu tiesisko vidi, lai uzņēmumi varētu darboties noteiktības, elastības un drošības apstākļos. EESK Darba devēju grupa uzskata, ka uzņēmēji un uzņēmumi ir būtiski partneri mūsu sabiedrības pielāgošanā nākotnei un ka tiem būtu jādod iespēja pildīt konstruktīvu lomu.

Pilnu raksta tekstu var izlasīt šeit: https://europa.eu/!PX67QK