Euroopalla on hyvät valmiudet saavuttaa tavoitteensa teollisuuden alalla

ETSK:n työnantajat-ryhmä

ETSK:n työnantajat-ryhmä tapasi komissaari Thierry Bretonin

Covid-19-pandemia on tuonut valokeilaan sen tosiasian, että todellinen selviytymiskyky riippuu sisämarkkinoiden täydestä toimintakyvystä. Tämä oli sisämarkkinoista vastaavan EU-komissaarin Thierry Bretonin tärkein viesti työnantajat-ryhmän 1. maaliskuuta pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa, jossa keskusteltiin monenlaisista aiheista rokotteiden käyttöönotosta aina tarkistettuun EU:n teollisuusstrategiaan ja Euroopan kestävään elpymiseen.

Komissaari Breton totesi, että covid-19-pandemia on tuonut esiin monia taloutemme tarpeita, esimerkiksi sen, että Euroopan on vahvistettava teollista riippumattomuuttaan. Euroopan on muodostettava strategisia synergioita, joiden avulla voimme olla teollisesti kestävämmällä pohjalla. Tarkistetun teollisuusstrategian on lisäksi autettava yrityksiä saavuttamaan edistystä myös näinä vaikeina aikoina. Lisäksi Next Generation EU -elpymisvälineeseen on suunnattu ennennäkemätön määrä rahoitusta, jota voidaan käyttää tulevaisuuden teollisen Euroopan rakentamiseen. Kaksitahoinen siirtymä, selviytymiskyky ja vakaa arvoketju kuuluvat tärkeimpiin aihealueisiin jälleenrakentamisen kannalta.

Kaiken kaikkiaan ETSK:n työnantajat-ryhmä ja komissaari Breton olivat laajalti yksimielisiä keskustelussa käsitellyistä kysymyksistä, ja samoin yrityshenkisin äänenpainoin puhuttiin tarpeesta rakentaa oikeanlainen lainsäädäntöympäristö, jotta yritykset pystyvät toimimaan varmoissa, joustavissa ja turvallisissa oloissa. ETSK:n työnantajat-ryhmä katsoo, että liike-elämän toimijat ja yritykset ovat keskeisiä kumppaneita yhteiskuntiemme sopeuttamisessa tulevaisuuteen ja että niille olisi annettava mahdollisuus toimia rakentavassa roolissa.

Artikkeli on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa https://europa.eu/!PX67QK