Mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

Laqgħa tal-Grupp ta’ Min Iħaddem mal-Kummissarju Breton

Il-pandemija tal-COVID-19 enfasizzat li r-reżiljenza ġenwina tiddependi fuq l-iżgurar ta’ Suq Uniku li jiffunzjona kompletament. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Kummissarju tal-UE għas-Suq Intern, Thierry Breton, li ngħaqad mal-laqgħa straordinarja tal-Grupp ta’ Min Iħaddem (1 ta’ Marzu) biex jiddiskuti firxa wiesgħa ta’ suġġetti mill-introduzzjoni tat-tilqim għall-Istrateġija Industrijali riveduta tal-UE u l-irkupru sostenibbli tal-Ewropa.

Is-Sur Breton qal li l-COVID-19 enfasizza numru ta’ ħtiġijiet li qed tiffaċċja l-ekonomija tagħna, pereżempju li l-Ewropa għandha ssaħħaħ l-awtonomija industrijali tagħha. L-Ewropa trid tifforma sinerġiji strateġiċi li jippermettulna nkunu aktar sostenibbli industrijalment. L-istrateġija Industrijali riveduta teħtieġ ukoll li tgħin lin-negozji jagħmlu progress, anke f’dawn iż-żminijiet diffiċli. Barra minn hekk, NextGenerationEU għandha ammonti bla preċedent ta’ finanzjament li jistgħu jintużaw biex tinbena l-Ewropa Industrijali ta’ għada. Iż-żewġ transizzjonijiet, ir-reżiljenza u katina ta’ valur soda huma fost l-aktar oqsma importanti għall-bini mill-ġdid.

Bħala konklużjoni, il-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE u s-Sur Breton qablu b’mod wiesa’ dwar is-suġġetti diskussi u ntużat l-istess lingwa orjentata lejn in-negozju fir-rigward tal-ħtieġa li jinħoloq b’mod kostruttiv l-ambjent leġiżlattiv it-tajjeb, li jippermetti lill-kumpaniji joperaw b’ċertezza, flessibilità u sigurtà. Il-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE jemmen li n-negozji u l-intrapriżi huma s-sieħeb vitali fil-proċess ta’ adattament tas-soċjetajiet tagħna għall-futur u għandhom jingħataw l-opportunità li jkollhom rwol kostruttiv.

Aqra l-artikolu sħiħ hawn: https://europa.eu/!PX67QK