EU är väl rustat för att nå sina industriella mål

Av Arbetsgivargruppen vid EESK

EESK:s arbetsgivargrupps sammanträde med kommissionsledamot Thierry Breton

Covid-19-pandemin har visat att det krävs en fullt fungerande inre marknad för att vi ska kunna uppnå verklig motståndskraft. Detta var huvudbudskapet från Thierry Breton, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden, som deltog vid Arbetsgivargruppens extra sammanträde (den 1 mars) för att diskutera en rad olika ämnen, från insättandet av vaccin till EU:s reviderade industristrategi och en hållbar återhämtning för Europa.

Enligt Thierry Breton har covid-19 visat på ett antal behov som måste tillgodoses i vår ekonomi, t.ex. att EU måste stärka sitt industriella oberoende. EU måste skapa strategiska synergier så att vår industri kan bli mer hållbar. Den reviderade industristrategin måste också hjälpa företagen att göra framsteg, även i dessa svåra tider. Dessutom innehåller Next Generation EU ekonomiska medel utan motstycke som kan användas för att bygga morgondagens industriella Europa. Den gröna och digitala omställningen, motståndskraft och en sund värdekedja tillhör de viktigaste områdena för återuppbyggnaden.

Sammanfattningsvis fanns en bred samsyn mellan EESK:s arbetsgivargrupp och Thierry Breton i de frågor som diskuterades och samma företagsinriktade språk användes i fråga om behovet av att på ett konstruktivt sätt skapa rätt lagstiftningsklimat för att ge företagen trygghet, flexibilitet och säkerhet i sin verksamhet. EESK:s arbetsgivargrupp anser att företagen är den viktiga partnern i processen för att anpassa våra samhällen till framtiden och bör ges möjlighet att spela en konstruktiv roll.

Läs artikeln i sin helhet här: https://europa.eu/!PX67QK