Europa jest dobrze przygotowana do realizacji swoich ambicji przemysłowych

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Spotkanie Grupy Pracodawców w EKES-ie z komisarzem Thierrym Bretonem

Pandemia COVID-19 pokazała, że prawdziwa odporność zależy od zabezpieczenia dobrego działania jednolitego rynku. Takie było główne przesłanie komisarza UE ds. rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona, który wziął udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Grupy Pracodawców (1 marca), aby omówić szeroki zakres tematów, od kwestii szczepionek po zmienioną strategię przemysłową UE i zrównoważoną odbudowę Europy.

Thierry Breton stwierdził, że pandemia COVID-19 ujawniła pewne potrzeby gospodarki europejskiej, w tym konieczność zwiększenia niezależności przemysłu. Europa musi tworzyć strategiczne synergie, dzięki którym przemysł będzie bardziej zrównoważony. Zmieniona strategia przemysłowa musi również pomóc przedsiębiorstwom czynić postępy, nawet w tych trudnych czasach. Ponadto NextGenerationEU dysponuje bezprecedensowymi kwotami finansowania, które mogą posłużyć do budowy przyszłościowego przemysłu europejskiego. Podwójna transformacja, odporność i solidny łańcuch wartości to najważniejsze obszary odbudowy.

Podsumowując, Grupa Pracodawców w EKES-ie i Thierry Breton są zgodni w poglądach na omawiane tematy i mówią podobnym, biznesowym językiem o potrzebie konstruktywnego opracowania odpowiedniego środowiska legislacyjnego, które umożliwi przedsiębiorstwom działanie w warunkach pewności, elastyczności i bezpieczeństwa. Grupa Pracodawców w EKES-ie uważa, że środowiska biznesowe i przedsiębiorstwa są ważnymi partnerami w procesie dostosowania naszych społeczeństw do przyszłości i że powinny móc odgrywać konstruktywną rolę.

Cały artykuł dostępny jest pod adresem: https://europa.eu/!PX67QK