Рекорден брой нови членове и жени членове в ЕИСК

Image
Renewal rate per country

Мандатът на ЕИСК за периода 2020—2025 г. бележи най-големия брой нови членове и жени членове, откакто от 2010 г. се води статистика за членския състав. България има най-ниския дял нови членове (16,66%) и 25% жени членове.

Процентният дял на жените в Комитета е най-високият досега: 33% в сравнение с 28% през 2015 г. и 24,70% през 2010 г. (вж. графика 3)

Освен това за първи път от 15 години насам жена, австрийката Криста Швенг от група „Работодатели“, е начело на новия Комитет.

Държавите с най-голям брой жени са Естония, с 85,71 %, Чешката република и Хърватия с 66,67 %. В другия край на скалата са Португалия и Кипър, които изобщо не са номинирали жени. Швеция е с идеален баланс между жените и мъжете. (вж. графика 2)

Като цяло седем държави (вече споменатите плюс Унгария, Латвия, Литва и Франция) имат повече жени, отколкото мъже.

От трите група, които съставляват ЕИСК, в група „Работници“ има най-много жени (37,96%), а в група „Работодатели“ има най-малко (28,30%), като група „Многообразие Европа“ се нарежда между тях (32,17%).

В Насоките на Съвета на ЕС към държавите членки преди подновяването на състава беше изтъкната необходимостта от осигуряване на баланс между половете. Макар Съветът формално да отговаря за определяне на членовете на ЕИСК, правителствата на държавите членки предлагат имената след изслушване на социалните партньори и други организации на гражданското общество.

С 137 нови членове от общо 329 в новия състав на ЕИСК има най-висок процент новодошли (41,64%) за последните три мандата, с 30% повече от 2010 г. и 40,29% през 2015 г. (вж. графика 4)

Латвия и Естония имат най-висок дял на нови членове, с пет нови членове от общо седем, а България има най-ниския дял: само двама от 12. (вж. графика 1)

 

Група „Работници“ има най-малко членове, които са номинирани за първи мандат (39 от 108), а „Многообразие Европа“ най-много (52 от 115), докато група „Работодатели“ е по средата (46 от 106).

Що се отнася до възрастовата структура, най-младият член е на 27 години, а най-възрастният на 76, средната възраст е 55 години.

В сравнение с Европейския парламент и Комитета на регионите, другите асамблеи на ЕС, които подновяват редовно състава си макар и на различна основа, ЕИСК понастоящем има по-малък дял нови членове и жени, отколкото Европейския парламент (съответно 58,50% и 40,40%), но по-висок, отколкото Комитета на регионите (31% и 29,10%). (dm)