ETSK:ssa ennätysmäärä uusia ja naisjäseniä

Image
Renewal rate per country

ETSK:n toimikaudella 2020–2025 on eniten uusia jäseniä ja naisia sen jälkeen, kun jäsenistöä koskevien tilastotietojen keruu aloitettiin vuonna 2010. Suomen jäsenistä uusia on 44,44 prosenttia, ja naisten osuus jäsenistä on sama.

Komiteassa on nyt enemmän naisia kuin koskaan aiemmin: heitä on 33 prosenttia verrattuna 28 prosenttiin vuonna 2015 ja 24,70 prosenttiin vuonna 2010. (Ks. kaavio 3.)

Lisäksi ensimmäistä kertaa 15 vuoteen komiteaa johtaa nainen, työnantajat-ryhmän Christa Schweng Itävallasta.

Naisjäseniä on suhteellisesti eniten Virolla, 85,71 prosenttia, ja seuraavaksi eniten Tšekin tasavallalla ja Kroatialla, 66,67 prosenttia. Portugalilla ja Kyproksella ei sitä vastoin ole yhtään naisjäsentä. Ruotsalaisjäsenten sukupuolijakauma on täysin tasapainossa. (Ks. kaavio 2.)

Kaikkiaan seitsemällä maalla on jäseninä enemmän naisia kuin miehiä (jo mainitut maat sekä Unkari, Latvia, Liettua ja Ranska).

ETSK:n kolmesta ryhmästä työntekijät-ryhmällä on naisjäseniä eniten (37,96 prosenttia) ja työnantajat-ryhmällä vähiten (28,30 prosenttia). Moninainen Eurooppa -ryhmässä naisjäsenten osuus on 32,17 prosenttia.

Ennen uutta toimikautta annetuissa EU:n neuvoston suuntaviivoissa jäsenvaltioille korostettiin tarvetta varmistaa sukupuolten tasa-arvo. Vaikka neuvosto vastaa virallisesti ETSK:n jäsenten nimeämisestä, jäsenvaltioiden hallitukset nimeävät ehdokkaat kuultuaan työmarkkinaosapuolia ja muita kansalaisyhteiskunnan organisaatioita.

Kun kaikkiaan 329 jäsenestä uusia jäseniä on 137, uusiutuneessa ETSK:ssa uusien jäsenten osuus (41,64 prosenttia) on kolmen viime toimikauden korkein, koska uusien jäsenten osuus vuonna 2010 oli 30 prosenttia ja 40,29 prosenttia vuonna 2015. (Ks. kaavio 4.)

Latvian ja Viron jäsenistöllä on suurin vaihtuvuus, koska niiden kaikkiaan seitsemästä jäsenestä viisi on uusia. Bulgarialla vaihtuvuus on pienintä: vain yksi uusi jäsen kaikkiaan 12 jäsenestä. (Ks. kaavio 1.)

 

Työntekijät-ryhmällä on vähiten uusia jäseniä (39 jäsentä 108:sta) ja moninainen Eurooppa -ryhmällä eniten (52 jäsentä 115:sta). Työnantajat-ryhmällä uusia jäseniä on 46 kaikkiaan 106 jäsenestä.

Nuorin komitean jäsen on 27-vuotias ja vanhin 76-vuotias, ja jäsenten keski-ikä on 55 vuotta.

Verrattuna Euroopan parlamenttiin ja alueiden komiteaan eli EU:n muihin edustajakokouksiin, joiden jäsenistön kokoonpano uusitaan säännöllisesti vaikkakin erilaisin perustein, ETSK:ssa on tällä hetkellä vähemmän uusia jäseniä ja naisia kuin parlamentissa (58,50 prosenttia uusia ja 40,40 prosenttia naisia), mutta enemmän kuin alueiden komiteassa (31 prosenttia uusia ja 29,10 prosenttia naisia). (dm)