Подкаст „Гледната точка на обикновените хора“ — Сезон 3, епизод 19 — Страните от Западните Балкани на прага на Европейския съюз

Дългият процес на присъединяване на страните от Западните Балкани отново е в дневния ред Този епизод на „Гледната точка на обикновените хора“ е посветен на разширяването на ЕС и на Западните Балкани, тъй като не всички държави от този регион са еднакво напреднали по пътя към членство в ЕС. 
 

Налични езици:

Уводна статия

Докато пиша това, нашата пощенска кутия вече се пълни с кандидатури за Наградата за гражданското общество за 2022 г., конкурса за която обявихме в началото на юни. Както всяка година, търсим творчески и забележителни проекти на организации на гражданското общество и отделни личности — такива, които изпълват сърцата ни с гордост заради фантастичната работа, извършена от гражданското общество по места в цяла Европа.

Отбележете си в календара

Представете си Украйна...

Олга Чайко, украинска репортерка от Киев, която отразява социалния и политическия живот, а сега и военните събития в Украйна, коментира изключително за ЕИСК Инфо решението на Европейския съвет от 23 юни 2022 г. да предостави на Украйна статут на страна — кандидатка за членство в ЕС. Вижте снимката, с която е избрала да илюстрира за нас този исторически момент.

„Право в целта!“

В рубриката „Право в целта!“ членовете на ЕИСК споделят вижданията си по важни въпроси от европейския дневен ред. Този месец поканихме Маурицио Менси, член на ЕИСК, който е докладчик по становището за Последиците от Европейския законодателен акт за интегралните схеми за отбранителната и авиокосмическата промишленост, прието от ЕИСК на неговата пленарна сесия през юни, да ни обясни накратко тази важна тема.

Маурицио Менси, Законодателен акт за интегралните схеми: да не се пренебрегват нуждите на отбранителната и авиокосмическата промишленост

Един от основните компоненти на всеки цифров продукт - полупроводниците, са жизненоважни за отбранителната и авиокосмическата промишленост, въпреки че последните представляват едва около 1 % от световния пазар на интегрални схеми.
 

„Въпрос към ...“

„Въпрос към ...“

В рубриката ни „Въпрос към ...“ каним членове на ЕИСК да отговорят на въпрос по актуална тема, която заема или трябва да заема важно място в европейския дневен ред.

Хосе Антонио Морено Диас: насилието срещу жените е въпрос, свързан с правата на човека

От почти 500 милиона души, живеещи в ЕС, около половината са жени. Според проучване на Агенцията на Европейския съюз за основните права от 2014 г. около една трета от жените в ЕС са били подложени на насилие в някакъв момент от живота си само защото са жени.

Познайте кой е нашият гост...

Гост изненада

В рубриката „Гост изненада“ представяме хора, чиято работа вдъхновява другите и чиято решимост и ангажираност с това, което правят, заслужава уважение.

Олга Чайко: Предстои ни дълго изпитание

Един ден се събуждаш и страната ти е във война.

Новини от ЕИСК

ЕИСК събира кандидатури за Наградата за гражданското общество за 2022 г. по две теми — младежта и Украйна

Създаването на по-добро бъдеще за младите хора и подпомагането на жертвите от войната в Украйна са двете теми на тазгодишната Награда на ЕИСК за гражданското общество

ЕИСК изразява безусловната си подкрепа за присъединяването на Украйна към ЕС

Само седмица преди срещата на високо равнище на Съвета на ЕС ЕИСК прие резолюция, в която категорично подкрепя безусловното предоставяне на Украйна на статут на страна кандидатка за членство в ЕС и поемането на ангажимент от страна на на европейското гражданско общество да работи заедно с украинците, за да възстановят и направят страната си по-добро място.

Европейски законодателен акт за интегралните схеми: принципът „от лабораторията до производството“ не е достатъчен за постигане на устойчивост

В нов пакет от становища ЕИСК твърди, че цялата верига за създаване на стойност в областта на полупроводниците трябва да бъде укрепена, включително крайните етапи на производството, където COVID-19 разкри критични пропуски.

Инструментализирането на мигрантите и бежанската криза в Украйна изискват нов старт на миграционната политика

Спонсорираната от държавата инструментализация на мигрантите, насочена към дестабилизиране на ЕС, и безпрецедентният приток на бежанци в резултат на войната в Украйна налагат необходимостта от преразглеждане на европейската миграционна политика. ЕИСК настоява, че за общия отговор на бежанските кризи са необходими солидарност и споделяне на тежестта между държавите членки. Същевременно той подчертава необходимостта да се гарантират безопасността на мигрантите и правата на човека. 

Конференцията за бъдещето на Европа: сега от решаващо значение са последващите действия

Колективните усилия на организациите на гражданското общество през изминалата година дадоха резултат и Конференцията за бъдещето на Европа успя да постигне значими резултати по въпроси, които засягат европейските граждани. С това послание председателят на ЕИСК Криста Швенг приветства Дубравка Шуица, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за демокрацията и демографията, на пленарната сесия на ЕИСК на 15 юни 2022 г.

ЕИСК оценява „третия път“ на Европа към цифровизацията

Image
Professor Andrea Renda, CEPS

С Декларацията за цифровите права и принципи и Законодателния акт за данните ЕС прави още две стъпки към създаването на цифрово пространство, в което хората заемат централно място. Това беше подчертано в дебат на юнската пленарна сесия на ЕИСК.

Европейският семестър: ЕИСК призовава за неговото реформиране, така че да се гарантира ефективно участие на организираното гражданско общество

Image
Left to right: Stefano Palmieri, Javier Doz Orrit, Brikena Xhomaqi, Luca Jahier, Gonçalo Lobo Xavier, Dragoș Pîslaru

По време на годишната си конференция през юни група „Европейски семестър“ поднови призива си за участие на гражданското общество и предложи постоянен и общ механизъм за финансиране на инвестициите с цел подобряване на готовността и капацитета за реагиране при кризи.

Ключови за Европа сектори призовават ЕИСК да увеличи максимално ролята си в изготвянето на политиките

Image
Pietro Francesco De Lotto and Christa Schweng

На проява за отбелязване на 20 години консултиране на ЕИСК в областта на индустриалните промени, ключови за ЕС промишлени сектори на ЕС призоваха за отговор на проблемите, произтичащи от COVID-19, руската агресия, климатичната криза и промишлената и социалната трансформация, който се основава в по-голяма степен на данните и е ориентиран към бъдещето.

ЕГИ: на 10-ата годишнина на Европейската гражданска инициатива ЕИСК се стреми да засили своето въздействие

Image
Christa Schweng and Ann Hardt

В Деня на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ), 2022 г., организиран на 2 юни от ЕИСК, оратори и активисти подчертаха, че една по-влиятелна ЕГИ би била и по-популярна.

Новини от групите

Нарастваща инфлация без индексация: заплатите на работниците намаляват и бедността нараства

От група „Работници“ на ЕИСК

Трябва да се вземат мерки, така че работниците и семействата, които вече изпитват финансови трудности, да не изпаднат в пълна бедност, тъй като инфлацията изяжда стойността на заплатите им месец след месец.

Чешкото председателство: „Европа — наша обща цел“, мото, което е абсолютно логично

От Стефано Малия, председател на група „Работодатели“ на ЕИСК

Прага представи прагматична и динамична програма, в която се определят правилно непосредствените предизвикателства, пред които сме изправени.

Европейска конференция в Ирландия за справедливия преход

От група „Организации на гражданското общество“ на ЕИСК

Групата в ЕИСК на организациите на гражданското общество, в партньорство с Irish Rural Link, организира конференция в Ирландия, за да проучи темата „Справедлив преход“ от различни гледни точки.

Скоро в културни прояви на ЕИСК

Борба с насилието, основано на пола: първо изслушване

Видеоизложба в ЕИСК показва тревожната реалност на жените, преживели насилие в Европа.

Дейности на ЕИСК по време на чешкото председателство: юли-декември 2022 г.

В публикувана наскоро брошура ЕИСК описва как възнамерява да допринесе за постигането на целите на предстоящото чешко председателство.