Hur man tar vara på ett efterlängtat tillfälle

Anförande av EESK:s ordförande Christa Schweng om lanseringen av konferensen om Europas framtid

På denna dag då konferensen om Europas framtid lanseras vill jag uppmuntra alla medborgare att delta i denna historiska process. Jag vill också uppmana beslutsfattarna att se till att vi drar så stor nytta som möjligt av människors synpunkter.

Konferensen är ett unikt uttryck för deltagandedemokrati. För att lyckas måste den fokusera på ett engagemang som utgår från gräsrotsnivån. Vi måste nå ut till människor på gatan i varje hörn av EU och lyssna på vad de har att säga. Vi måste föra samtal både med dem som redan är övertygade och med dem som är tveksamma till EU.

Att lyssna på människor är dock bara ett första steg. De idéer som förs fram vid konferensen bör utmynna i konkreta rekommendationer för EU-åtgärder. Jag skulle också välja en jordnära strategi när det gäller spännvidden för diskussionen. Det är bättre att nå fram till mindre ambitiösa slutsatser som kan godkännas av alla snarare än att hamna i filosofiska gräl på hög nivå som hindrar en överenskommelse.

Dessutom måste framstegen kunna mätas. Jag är positiv till att införa en ”resultattavla” där medborgarna kan följa de åtgärder som konferensen har lett fram till. Människor måste kunna få en tydlig bild av läget och se en tidsplan för de frågor som de har engagerat sig i. Institutionerna måste förklara varför de arbetar vidare med vissa förslag men inte med andra.

Europas framtid kräver ett nytt, positivt budskap. Vi måste visa att Europa är fantastiskt att leva och utvecklas i, med möjligheter för alla att leva det liv de vill, på grundval av gemensamt överenskomna värden. Människor i USA är stolta över sin amerikanska dröm, och jag tror att det är dags för européerna att äntligen börja känna glädje och uppskattning för vårt eget sätt att leva och de fördelar det för med sig.

EESK kommer att fortsätta att bidra aktivt till konferensen genom sina evenemang och genom att mobilisera organisationerna i det civila samhället överallt i Europa. Vi hoppas att vår röst kommer att höras högt och tydligt. Om vi verkligen vill föra det europeiska projektet tillbaka till medborgarna bör det civila samhället hålla i rodret.