EESRK pirmininkės Christos Schweng pranešimas Konferencijos dėl Europos ateities atidarymo proga

Šiandien, prasidedant Konferencijai dėl Europos ateities, kviečiu piliečius įsitraukti į šį istorinį procesą. Taip pat norėčiau paprašyti politikų pasirūpinti, kad mes kiek galima labiau atsižvelgtume į tai, ką turi pasakyti žmonės.

Konferencija yra unikalus dalyvaujamosios demokratijos procesas. Kad ji būtų sėkminga, dalyvavimas joje turi remtis principu „iš apačios į viršų“. Privalome pasiekti žmones gatvėse visuose ES kampeliuose ir įsiklausyti į tai, ką jie turi pasakyti. Privalome stengtis, kad vienodai dalyvautų tie, kurie yra įsitikinę ES reikalingumu, ir tie, kurie dėl jos dvejoja.

Tačiau išklausyti žmonės tėra pirmas žingsnis. Konferencijos renginiuose iškeltos idėjos turėtų tapti konkrečiomis rekomendacijomis ES imantis veiksmų. Taip pat siūlyčiau į diskusijų apimtį pažvelgti pragmatiškai. Užuot pasinėrus į aukšto lygio filosofinius ginčus, kuriuose neįmanoma rasti tiesos, verčiau pasitenkinti ne tokio plataus užmojo, bet visiems priimtinomis išvadomis.

Be to, pažanga turi būti išmatuojama. Sutinku, kad reikia paruošti „suvestinę“, kurioje piliečiai galėtų matyti, kokios priemonės siūlomos Konferencijoje. Žmonėms reikia galimybės susidaryti aiškų vaizdą apie esamą padėtį ir matyti Konferencijoje nagrinėtų jų pasiūlytų temų chronologiją. Institucijos turi paaiškinti, kodėl jos įgyvendina tam tikrus pasiūlymus, o kitų – ne.

Rytdienos Europai reikia naujo, pozityvaus naratyvo. Turime įrodyti, kad Europa yra puiki vieta gyventi ir klestėti, vieta, kurioje pagal bendrai sutartas vertybes visi gali gyventi taip, kaip nori. Žmonės JAV didžiuojasi savo amerikietiškąja svajone. Tikiu, kad atėjo laikas europiečiams pagaliau pradėti mėgautis savo gyvenimo būdu, jo teikiamais privalumais ir juos vertinti.

EESRK aktyviai prisidės prie Konferencijos savo renginiais ir visoje Europoje sutelkdamas pilietinės visuomenės organizacijas. Tikimės, kad mūsų garsus ir aiškus balsas bus išgirstas. Jei iš tiesų norime grąžinti Europos projektą piliečiams, vairą reikėtų perduoti pilietinei visuomenei.