Interesno skupino društev in združenj

This page is also available in

Interesno skupino društev in združenj sestavljajo člani III. skupine – Raznolikost Evrope in skupine delodajalcev, ki prihajajo iz prostovoljnega sektorja na nacionalni in/ali evropski ravni. Zastopajo ustanove, združenja, nevladne organizacije in druge oblike povezovanja, ki si prizadevajo za krepitev pravne države, prostega gibanja oseb in pretoka blaga ter varstva državljanskih svoboščin in človekovih pravic. Člani interesne skupine nameravajo na ravni EESO podajati izhodišča za razmislek in javne politike, s katerimi bi prispevali k oživitvi evropske civilne družbe v času, ko je svoboda združevanja ogrožena in ko mora prostovoljni sektor na splošno podvojiti prizadevanja za ohranitev svoje svobode in neodvisnosti.

Izraz „društva in združenja“ povzema posredniško vlogo, ki jo ima ta sektor pri posredovanju med posameznikom in državo, ko ščiti splošni interes, ter temeljne vrednote medsebojnega spoštovanja in nesebičnosti, ki zagotavljajo pluralnost in socialne koristi.

Društva in združenja odražajo veliko raznolikost interesov in identitet, ki jih je mogoče najti v sodobni družbi, njihova naloga pa je, da si prizadevajo za ustvarjanje pogojev za resničen državljanski dialog. V precej temačnih časih, ki jih vse bolj zaznamujejo nestrpnost, socialne krivice in krčenje državljanskega prostora, možnost okrepitve civilne družbe vliva kanček upanja.

Tajniške storitve za to interesno skupino zagotavlja III. Skupina – Raznolikost Evrope.