Monitorovací výbor Transatlantické vzťahy

Náš monitorovací výbor Transatlantické vzťahy bol zriadený v septembri 2014 s mandátom monitorovať transatlantické vzťahy s občianskou spoločnosťou a viesť pravidelný dialóg a konzultácie o otázkach týkajúcich sa vzťahov s USA a Kanadou.