Atlandi-üleste suhete järelevalvekomitee

This page is also available in

Meie Atlandi-üleste suhete järelevalvekomitee loodi 2014. aasta septembris volitustega jälgida Atlandi-üleseid sidemeid kodanikuühiskonnaga ning luua korrapärane dialoog ja konsulteerimine küsimustes, mis puudutavad suhteid USA ja Kanadaga.