Il-Kumitat ta’ Segwitu Relazzjonijiet Trans-Atlantiċi

Il-Kumitat ta’ Segwitu Relazzjonijiet Trans-Atlantiċi twaqqaf f’Settembru 2014 b’mandat li jissorvelja r-rabtiet trans-Atlantiċi mas-soċjetà ċivili u jistabbilixxi djalogu u konsultazzjoni regolari dwar kwistjonijiet li jirrigwardaw ir-relazzjonijiet mal-Istati Uniti u l-Kanada.