Il-Kumitat ta’ Segwitu dwar ir-Relazzjonijiet Transatlantiċi

This page is also available in

Il-Kumitat ta’ Segwitu tagħna dwar ir-Relazzjonijiet Transatlantiċi twaqqaf f’Settembru 2014 b’mandat li jissorvelja r-rabtiet transatlantiċi mas-soċjetà ċivili u jistabbilixxi djalogu u konsultazzjoni regolari dwar kwistjonijiet li jirrigwardaw ir-relazzjonijiet mal-Istati Uniti u l-Kanada.