An Coiste Leantach um Chaidreamh Trasatlantach

Bunaíodh an Coiste Leantach um Chaidreamh Trasatlantach i mí Mheán Fómhair 2014 agus é de shainordú aige monatóireacht a dhéanamh ar naisc thrasatlantacha leis an tsochaí shibhialta maille le hidirphlé rialta a thionscnamh agus comhairliúchán a dhéanamh ar shaincheisteanna a bhaineann leis an gcaidreamh leis na Stáit Aontaithe agus Ceanada.