Transatlantisko attiecību koordinācijas komiteja

Transatlantisko attiecību koordinācijas komiteja izveidota 2014. gada septembrī, un tās uzdevums ir uzraudzīt transatlantiskās saiknes ar pilsonisko sabiedrību, uzturēt regulāru dialogu un apspriesties par jautājumiem, kas saistīti ar attiecībām ar ASV un Kanādu.