Transatlanttisten suhteiden seurantakomitea

This page is also available in

Transatlanttisten suhteiden seurantakomitea perustettiin syyskuussa 2014. Sen tehtävänä on seurata kansalaisyhteiskuntaan liittyviä transatlanttisia yhteyksiä ja järjestää säännöllisiä vuoropuhelu- ja kuulemistilaisuuksia Yhdysvaltoja ja Kanadaa koskevista asioista.