Európski zamestnávatelia spochybňujú praktické aspekty balíka „Fit for 55“

Arnold Puech d'Alissac, EHSV, skupina Zamestnávatelia

Niekoľko týždňov po predložení legislatívnych návrhov balíka „Fit for 55“, čo je súbor opatrení súvisiacich s Európskym fondom obnovy, prostredníctvom ktorého Európska komisia navrhuje dosiahnuť do roku 2030 zníženie emisií CO2 o 55 %, európski zamestnávatelia analyzujú navrhnuté opatrenia, pričom plne podporujú ich smerovanie, avšak zároveň majú pochybnosti o viacerých praktických aspektoch.

Európsky priemysel je už popredným investorom do energetickej účinnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie a vodíka, ako aj do zachytávania a ukladania CO2. Preto sa za každú cenu treba vyhnúť ideologickému prístupu. Ten bol často dvojstranný, pokiaľ ide o problematiku klímy a energetiky v súvislosti s Európskou zelenou dohodou, a hrozí, že nezvratne poškodí celé výrobné odvetvia, čo predstavuje veľké riziko pre zamestnanosť a celú spoločnosť, pričom zároveň môže oslabiť oživenie hospodárstva.

Treba si najmä uvedomiť, že podľa niektorých odhadov by na dosiahnutie cieľa 55 % zníženia emisií boli do roku 2030 potrebné investície viac ako 3,5 bilióna EUR, kým dostupné verejné zdroje predstavujú menej ako 1 bilión EUR, čo je menej ako tretina potrebnej sumy.

Je dôležité pochopiť, že európsky priemysel so svojimi technologickými inováciami výrobkov aj výrobných postupov je riešením, a nie prekážkou dosiahnutia dekarbonizačných cieľov. V národných programoch reforiem sa nepočíta s dostatkom finančných prostriedkov na ekologickú transformáciu priemyslu.

Je nevyhnutné konať stanovením harmonizovaného a pružného regulačného rámca na dosiahnutie skutočne integrovaného energetického trhu, zabezpečením rovnakých podmienok vo vzťahu ku krajinám, ktorých klimatické ciele nezodpovedajú cieľom Komisie, najmä pokiaľ ide o odvetvia s vysokými emisiami, a vykonávaním priemyselnej a inovačnej politiky na vytvorenie odolnejšieho a technologicky dynamickejšieho európskeho priemyselného prostredia.

Celý článok si môžete prečítať na stránke europa.eu/!QC7Fpd.