του Arnold Puech d'Alissac, Ομάδα των Εργοδοτών της ΕΟΚΕ

Λίγες εβδομάδες μετά την παρουσίαση των νομοθετικών προτάσεων για τη δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 % («Fit for 55») —τη σειρά μέτρων που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 55% έως το 2030— οι Ευρωπαίοι Εργοδότες, που αναλύουν επί του παρόντος τα εξαγγελθέντα μέτρα, δηλώνουν απολύτως σύμφωνοι με την κατεύθυνση των μέτρων, διερωτώμενοι ωστόσο ως προς πολλά πρακτικά σημεία.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία βρίσκεται ήδη στην εμπροσθοφυλακή των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια, το υδρογόνο και τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Για αυτό, είναι αναγκαία η αποφυγή μιας ιδεολογικής προσέγγισης με κάθε κόστος. Μια τέτοια προσέγγιση έχει συχνά ακολουθηθεί κατά τρόπο δικομματικό όσον αφορά τα κλιματικά και ενεργειακά ζητήματα που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και απειλεί να βλάψει ανεπανόρθωτα ολόκληρους τομείς της παραγωγής, θέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο την απασχόληση και την κοινωνία, και υπονομεύοντας δυνητικά την οικονομική ανάκαμψη.

Ειδικότερα, σημειώνεται πως, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο στόχος του 55% συνεπάγεται επενδύσεις άνω των 3,5 τρισ. ευρώ έως το 2030, τη στιγμή που οι διαθέσιμοι δημόσιοι πόροι δεν ξεπερνούν το 1 τρισ. ευρώ, ήτοι λιγότερο από ένα τρίτο του απαιτούμενου ποσού.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως η ευρωπαϊκή βιομηχανία, με την τεχνολογική της καινοτομία όσον αφορά τα προϊόντα και τις διαδικασίες παραγωγής, αποτελεί τη λύση και όχι φραγμό στην επίτευξη των στόχων απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. Τα κονδύλια στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων δεν επαρκούν για τον οικολογικό μετασχηματισμό του βιομηχανικού τομέα.

Για αυτό, κρίνεται ζωτικής σημασίας η ανάληψη δράσης μέσω της θέσπισης εναρμονισμένου και ευέλικτου κανονιστικού πλαισίου για την επίτευξη μιας πραγματικά ολοκληρωμένης ενεργειακής αγοράς, της εξασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού με χώρες που δεν μοιράζονται τους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τομείς υψηλής έντασης εκπομπών, και της υλοποίησης πολιτικών για τις επενδύσεις και την καινοτομία με σκοπό να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και ο τεχνολογικός δυναμισμός των ευρωπαϊκών βιομηχανικών οικοσυστημάτων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ [στα αγγλικά]: https:europa.eu/!QC7Fpd