V EHSV, sídle organizovanej občianskej spoločnosti EÚ, sa tohtoročné podujatia v rámci Dňa Európy konali online. Výbor na svojom webovom sídle usporiadal celý rad aktivít, oslávil Európsku úniu a pripomenul si 71. výročie Schumanovej deklarácie, ktorá je základom európskej integrácie. Zároveň predstavil kľúčovú a jedinečnú úlohu, ktorú v súčasnosti v Európe zohrávajú organizácie občianskej spoločnosti, počnúc ich zapojením do obnovy, až po dôležitú prácu pri riešení našich každodenných výziev.

Rozsiahly program tohto dňa zahŕňal online prednášky, 360° virtuálnu návštevu priestorov výboru a ďalšie interaktívne možnosti pre návštevníkov, vďaka ktorým sa viac dozvedeli o práci EHSV, o jeho poradnej funkcii v rozhodovacom procese EÚ a aktivitách jeho členov.

Výbor usporiadal aj webinár na tému Participatívna demokracia: kľúčový pilier Konferencie o budúcnosti Európy, ktorý moderoval podpredseda pre komunikáciu Cillian Lohan a v rámci ktorého členky a členovia EHSV Milena Angelova, Tatjana Babrauskienė, Miroslav Hajnoš, Violeta Jelić a Elena Sinkevičiūtė diskutovali o tom, ako by organizácie občianskej spoločnosti mohli zohrávať významnejšiu úlohu na európskej úrovni a dosiahnuť, aby ich neoceniteľné príspevky boli ešte účinnejšie.

Už sa tešíme na nasledujúci rok, kedy bude Deň otvorených dverí EHSV možno opäť naživo v sídle výboru v budove Jacques Delors v európskej štvrti v Bruseli. (mp)