Europadagen firades i år online på EESK, hem för det organiserade civila samhället i EU! Kommittén stod värd för en rad aktiviteter på sin webbplats och firade Europeiska unionen och 71-årsdagen av Schumandeklarationen – startpunkten för den europeiska integrationen – genom att lyfta fram den viktiga och unika roll som det civila samhällets organisationer spelar i Europa i dessa tider, från deras engagemang för återhämtningen till deras viktiga arbete för att hantera utmaningar i vardagen.

Dagens omfattande program innehöll bland annat Online Talks, ett virtuellt besök i 360 grader i kommitténs lokaler och andra aktiviteter som gav besökarna möjlighet att lära sig mer om hur EESK arbetar, om dess rådgivande funktion i EU:s beslutsprocess och om dess ledamöters verksamhet.

Kommittén anordnade också ett webbinarium på temat ”Participatory democracy: a key pillar of the Conference on the Future of Europe” under ledning av Cillian Lohan, vice ordförande med ansvar för kommunikation, med deltagande av EESK-ledamöterna Milena Angelova, Tatjana Babrauskienė, Miroslav Hajnoš, Violeta Jelić och Elena Sinkevičiūtė i en diskussion om hur organisationerna i det civila samhället skulle kunna spela en mer framträdande roll på EU-nivå och se till att deras ovärderliga bidrag får mer genomslag.

Vi ser redan fram emot nästa år då EESK:s öppet hus-dag kanske återigen kan äga rum i kommitténs officiella lokaler, Jacques Delors-byggnaden i Bryssels EU-kvarter! (mp)