EGSO, dom organiziranog civilnog društva EU-a, ove je godine Dan Europe obilježio virtualno! Organizirajući niz aktivnosti na svojim internetskim stranicama, Odbor je proslavio Europsku uniju i 71. obljetnicu Schumanove deklaracije, polazišne točke europske integracije, predstavljanjem ključne i jedinstvene uloge koju u Europi u ovom trenutku imaju organizacije civilnog društva: od njihova sudjelovanja u oporavku do presudnog doprinosa suočavanju s našim svakodnevnim izazovima.

Opsežni dnevni red Dana Europe obuhvaćao je razgovore na internetu, virtualni posjet prostorijama Odbora u 360° i druge interaktivne aktivnosti koje su posjetiteljima i posjetiteljicama omogućile da saznaju više o načinu na koji EGSO radi, o njegovoj savjetodavnoj ulozi u EU-ovu postupku donošenja odluka i o aktivnostima njegovih članova i članica.

Odbor je organizirao i webinar „Participativna demokracija kao okosnica konferencije o budućnosti Europe“, koji je vodio potpredsjednik za komunikaciju Cillian Lohan i na kojemu su članovi i članice EGSO-a Milena Angelova, Tatjana Babrauskienė, Miroslav Hajnoš, Violeta Jelić i Elena Sinkevičiūtė raspravljali o tome na koji bi način organizacije civilnog društva mogle igrati istaknutiju ulogu na europskoj razini i kako bi svoj neprocjenjivi doprinos mogle učiniti još djelotvornijim.

S nestrpljenjem iščekujemo sljedeću godinu, kada bi se EGSO-ov Dan otvorenih vrata mogao ponovo održati u službenim prostorijama Odbora, u zgradi Jacques Delors u briselskoj europskoj četvrti! (mp)