Šiemet EESRK, ES organizuotos pilietinės visuomenės namuose, Europos diena vyko virtualiai! Komitetas savo interneto svetainėje surengė įvairių renginių, skirtų Europos Sąjungai ir 71-osioms Šumano deklaracijos, kuria prasidėjo Europos integracija, metinėms, parodydamas, koks svarbus ir unikalus vaidmuo šiais laikais tenka Europos pilietinės visuomenės organizacijoms, pradedant jų dalyvavimu atsigavimo veikloje, baigiant jų svarbiu darbu reaguojant į mūsų kasdienius iššūkius.

Plačią renginių darbotvarkę sudarė virtualūs pokalbiai, 360° virtualus apsilankymas Komiteto rūmuose ir kita interaktyvi veikla, kuri suteikė lankytojams galimybę daugiau sužinoti apie tai, kaip dirba EESRK, kokia yra jo konsultacinė funkcija ES sprendimų priėmimo procese ir kokia yra Komiteto narių veikla.

Komitetas taip pat surengė internetinį seminarą „Dalyvaujamoji demokratija: svarbus Konferencijos dėl Europos ateities ramstis“, kurio vedėjas buvo už komunikaciją atsakingas EESRK pirmininkės pavaduotojas Cilian Lohan ir kuriame dalyvavę EESKR nariai Milena Angelova, Tatjana Babrauskienė, Miroslav Hajnoš, Violeta Jelić ir Elena Sinkevičiūtė kalbėjo apie tai, kaip pilietinės visuomenės organizacijos galėtų atlikti svarbesnį vaidmenį Europos lygmeniu, kad jų neįkainojamas indėlis taptų dar veiksmingesnis.

Mes jau laukiame kitų metų, kai EESRK OPEN DAY renginiai sugrįš į Komiteto rūmus, Jacques Delors pastatą Briuselio europiniame kvartale! (mp)