Spravodlivú a ekologickú transformáciu možno uskutočniť len s príspevkom občianskej spoločnosti. Ľudia a organizácie sa v celej EÚ venujú rozvoju inovatívnych spôsobov boja proti zmene klímy, ktoré sú zamerané na ľudí. EHSV sa v roku 2021 rozhodol udeliť Cenu pre občiansku spoločnosť piatim organizáciám, ktoré výrazne pomáhajú riešiť výzvy súvisiace so zmenou klímy. V tejto epizóde podcastu Perspektíva miestnej úrovne sme ich vyzvali, aby nám porozprávali svoje príbehy.

Podpredseda EHSV zodpovedný za komunikáciu Cillian Lohan vysvetlí, prečo má zásadný význam neprehliadať opatrenia v oblasti klímy, ktoré prijíma veľmi veľký počet jednotlivcov a miestnych komunít. Zástupca belgického združenia Grootouders voor het klimaat, ktoré získalo hlavnú cenu, Guy de Koninck, nám prezradí viac o projekte svojho združenia nazvanom Naše úspory pre ich budúcnosť a jeho úsilí zameranom na podporu medzigeneračnej solidarity. Zástupkyňa víťaza druhej ceny, ktorým je španielske združenie Inžinieri bez hraníc v Katalánsku, Monica Guiteras, nás bude informovať o tom, ako jej združenie bojuje proti energetickej chudobe tým, že pomáha ľuďom, ktorí sú ňou postihnutí, formulovať a vyjadrovať svoje názory. Costin Dragne z Rumunska nám priblíži projekt „educklick“, ktorý realizuje mimovládna organizácia Seminár bez hraníc. Cieľom tohto projektu je podporiť obehové hospodárstvo a riešiť výzvy súvisiace so sociálnou nespravodlivosťou. Mestské štúdio Prostorož bojuje proti problému v spojitosti s rastúcimi teplotami v Ľubľane v Slovinsku. Jeho zástupkyňa Zala Velkavrh nás podrobne poinformuje o tvorivom projekte, za ktorý štúdio získalo cenu. Na záver dostane priestor zástupca koalície ekologických mimovládnych organizácií v Estónsku Madis Vasser, ktorý bude hovoriť o tom, ako priviesť k rokovaciemu stolu predstaviteľov rôznych záujmových skupín s cieľom diskutovať o prechode Estónska od využívania bridlicovej ropy k ekologickejším zdrojom energie tak, aby sa pritom na nikoho nezabudlo. (tk/ll)