Õiglase rohepöörde saavutamiseks on vaja kaasata kodanikuühiskond. Üksikisikud ja organisatsioonid üle kogu ELi tegutsevad selle nimel, et töötada välja uuenduslikke ja inimkeskseid lahendusi kliimamuutuste vähendamiseks. 2021. aastal otsustas komitee anda oma kodanikuühiskonna auhinna viiele organisatsioonile, kes aitavad oluliselt kaasa kliimamuutustega seotud probleemide lahendamisele. Selles „Kohaliku vaate“ osas palusime neil jutustada meile oma lugu.

Komitee teabevahetuse eest vastutav asepresident Cillian Lohan selgitab, miks on äärmiselt oluline mitte jätta tunnustamata lugematute üksikisikute ja kogukondade poolt kohapeal võetud kliimameetmeid. Esimese koha võitnud Belgia organisatsiooni Grootouders voor het klimaat (Vanavanemad kliima toetuseks) esindaja Guy de Koninck räägib meile lähemalt oma projektist „Meie säästud nende tuleviku heaks“ ja jõupingutustest edendada põlvkondadevahelist solidaarsust. Teise koha võitnud Hispaania ühenduse Associació Catalana Enginyeria Sense Fronteres (Kataloonia piirideta insenerid) esindaja Monica Guiteras räägib nende võitlusest energiaostuvõimetuse vastu, aidates energiaostuvõimetutel oma seisukohti kujundada ja väljendada. Rumeeniast pärit Costin Dragne räägib meile projektist „educlick“, mida korraldab vabaühendus Workshop Without Borders (Piirideta töökoda) ning mis edendab ringmajandust ja tegeleb sotsiaalse ebaõigluse vähendamisega. Linnastuudio Prostorož võitleb Sloveenia pealinnas Ljubljanas probleemiks kujunenud temperatuuritõusuga – Zala Velkavrh räägib meile nende loomingulisest projektist, tänu millele nad auhinna võitsid. Lõpetuseks kuulame ära Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja Madis Vasseri, kes räägib eri huvirühmade kaasamisest, et arutada riigi üleminekut põlevkiviõlilt keskkonnahoidlikumale energiale, jätmata kedagi kõrvale. (tk/ll)